POSTUROLOXÍA

TRATAMIENTO POR MEDIO DEL EJERCICIO TERAPÉUTICO

É a disciplina que estuda a regulación da postura que realiza o sistema nervioso central interpretando a información recibida dos diferentes captores posturais: OLLOS, PES, DENTES E ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR.

Calquera desaxuste nun destes captores ocasionará dores, alteracións posturais e problemas propioceptivos e de equilibrio…

A través de diferentes test posturolóxicos detectamos que captor está alterado, derivando ao profesional axeitado para tratar o desaxuste: fisioterapeuta, osteópata, optometrista, podólogo ou odontólogo.

A clave do éxito do tratamento baséase no traballo multidisciplinar de plena colaboración entre os diferentes profesionáis.

Na nosa clínica dispoñemos de fisioterapeuta, osteópata e optometrista. Nos casos nos que sexa necesario a intervención de podólogos ou odóntologos, derivaremos o caso aos profesionais cos que habitualmente colaboramos.

//clinicaqueitano.com/wp-content/uploads/2021/05/traballando-xuntos-2-Copy-1.jpg