Osteopatía Pediátrica

O MOVEMENTO É VIDA

A osteopatía é especialmente efectiva en nenos tanto a nivel curativo como preventivo.

Previamente é importante observar á nai durante o embarazo para tratar posibles alteracións posturais que dificulten o parto e realizar unha boa preparación preparto, así como insistir que o embarazo sexa, dentro do posible, “tranquilo”.

No proceso do parto poden ocasionarse no bebé alteracións craneais e estruturais que deben ser correxidos para o seu correcto desenvolvemento psicomotor. Se no parto se empregaron fórceps, ventosas, cesárea... as probabilidades de encontrar unha disfunción son moito maiores.

Patoloxías:

• Cólicos do lactante, gases, refluxo, estreñemento.
• Deformacións craneais, solapamentos.
• Tortícole, escoliose, torsión tibial, problemas de pés...
• Hiperactividade, insomnio.