Optometría Comportamental

Todos os campos de comportamento están ligados á área de visión.

Estamos afeitos a que nos digan se vemos mal ou ben por cada ollo por separado, se necesitamos gafas ou non, pero visión vai moito mais alá.

Visión é un proceso aprendido nos primeiros anos de vida, que vai máis aló da agudeza visual e que comprende moitas mais habilidades. É a capacidad de cada individuo de procesar a información que recibe da súa contorna e darlle un significado. Ter boa vista non é sinónimo de ter boa visión.

//clinicaqueitano.com/wp-content/uploads/2021/05/tonometro-Copy-1.jpg